SENASTE NUMRET!

Corona-virus har gjort att Cirkulära Notiser nr 2 tyvärr blivit försenad. Men nu är tidningen postad och bör komma till alla prenumeranter 7-8 maj. Omslagsbilden har vi fått från Kari Nieminen i Helsingfors. CN nr 3 blir på 16 sidor och kommer i juni - innan Midsommar. Nr 4 kommer i brevlådan i mitten av augusti.

OM CIRKULÄRA NOTISER

Sveriges Cirkustidning Cirkulära Notiser utges sex gånger per år. I starten var upplagan 25 exemplar, nu är den över 400. Bilder, fakta och annat spännande material hämtas regelbundet ur Cirkusarkivets samlingar. Plus nyheter från branschen så klart. Välkommen att medverka. Redaktionen når du per epost till cirkulara.notiser@gmail.com

VILL DU PRENUMERERA?

Helårsprenumeration Sverige 300 kr

Helårsprenumeration Utland 340 kr

Sätt in på Cirkusakademiens Plusgiro 15 89 57 - 1

Betalning från utlandet:

IBAN: SE83 9500 0099 6034 0158 9571

BIC: NDEASESS

Bank: Nordea Bank Sweden AB

SE - 105 60 Stockholm

Skriv "Cirkulära Notiser på talongen