World Circus Day / Världscirkusdagen den 18 april 2020 är inställd på grund av rådande omständigheter

WORD CIRCUS DAY 2019

Nästan fullsatt var det hos Cirkus Olympia i cirkustältet i Växjö lördagen den 27 april kl. 12 när Cirkusgudstjänsten skulle börja - nu för fjärde året.

Olympias hästar visades inledningsvis i manegen av Niklas Bengtsson, som hälsade välkommen. Biskop Fredrik Modéus och Domkyrkokaplan Jens Linder medverkade med predikan, bön och textläsning, Östrabokören under ledning av Anna Holmström sjöng vackert och solisten Mona G framförde ”O mein Papa”, som Lys Assia gjorde till storschlager på 50-talet.

Tre insprängda extra cirkusnummer fick plats. Natascha Jarz kom med ponny som hade hund som ryttare, kaskadörerna Duo Lagroni visade del av sin komiska akt, samt handstansakrobaten Nanou Medina med ett ekvilibristiskt nummer.

Roy Himsel fick heders-utmärkelse i Cirkusakademien

I samband med evenemanget blev Roy Himsel utnämnd till hedersledamot i Cirkusakademien. - Det känns fantastiskt stort och hedrande, kommenterar Roy om hedersutmärkelsen.