CIRKUSARKIVET

Stopvägen 123

168 36 BROMMA

Utställningar som Cirkusakademiens arkiv och museisamling har medverkat i:

"Cirkus i stan", Liljevalchs Konsthall, Stockholm sommaren 1981

"Cirkusliv", Malmö Museum, september-oktber1981

"Cirkus", Landskrona Museum, oktoberdecember 1981

"Cirkus på museet", Lansmuseet i Gävle, sommaren 1983

"Cirkus", Frölunda Kulturhus, varen 1984

"Sirkusgledje", Galleri ABC, Dröbakk, Norge sommaren 1984

"Cirkus i Sverige 200 år", Smålands Museum i Växjö sommaren 1987

Bildutställning, Galleri Sigma, Växjö 1987

Cirkusfrimarken, Postmuseum, hösten 1987

"Sverige under 100 år", Nordiska museet, Stockholm, vintern 1990-1991

"Cirkus i Stockholm", Stockholms Stadsmuseum, november 1993 - april 1994,

"Cirkus", Torekällbergets Museum, Södertälje, sommaren 1994

"Cirkus i Norrköping", Norrköpings Stadsmuseum, november 1994 - mars 1995,

"Cirkus i Sverige", Cirkusmuseet i Rold, Danmark, sommaren 1995

"Cirkusliv", Jamtli i Ostersund, sommaren 1996

"Anna Hoffman-Uddgren" på Stockholm Stadsmuseum varen och sommaren 1998

"Folkparken 100 ar" Faktorimuseet i Eskilstuna, sommaren 1998

Bildutställning med tyngdpunkt på Cirkus Schreiber, Vetlanda 2005

”Total Cirkus”, Mölndals Stadsmuseum september 2012-april 2012

”Cirkus – Inte bara glitter” Sundsvalls kulturmagasin dec 2012-april 2013

 

Några radio- och TV-program om Cirkusarkivet, eller där arkivet medverkat med material och bilder:

Clown I, TV2, påsken 1978

Clown n, TV2, pingsten 1979

Cirkus Zero (Robert Broberg), TV2, juni 1980

Radio Sweden, Utlandsradion, juni 1981

Vetandets Värld, P1, Julen 1981

Dokumentarfilm om clownen Joe Jackson J:r TV2, julen 1985

Svepet, Kanal 1, oktober 1988

ABC-nytt, TV2, oktober 1988

Aktuellt, Kanal 1, oktober 1988

Francois Bronetts TV-serie "Cirkusens Historia", Kanal 1, vintern/varen 1990-91

Kulturprogrammet NlKE, SVT 1 (vid tre tillfällen), 1994-1997

"I väntan på Kristina" om Cirkus på Djurgarden, SVT 2, julen 1997.

Cirkusarkivet och dess bibliotek och museisamling i Stockholm 1975 - 2004

* april1975-maj 1982: Cirkusbyggnaden, Djurgarden (nollhyra Sveriges Radio),

* maj 1982 - november 1983: Riksantikvarieämbetet, Värtan (nolIhyra),

* november 1983 - september 1984: Samlingarna nedpackade i gamla Riksarkivets källare, Riddarholmen

* september 1984- september: 1985 Petersénska huset, Gamla Stan (hyra av Byggnadsstyrelsen),

* september 1985 - september 1987: Kasern 3, Skeppsholmen (hyra av Byggnadsstyrelsen),

* september 1987 - december 1989: Drottninggatan 18 (hyra av Byggnadsstyrelsen)

* december 1989: Guldgrand 1, Slussen (hyra Stadsholmen) samt magasin i segelförrådet, Skeppsholmen (hyra av Fastighetsverket)

* augusti 2001: Stora Mossens Backe 16, Bromma, (hyra av Näswalls Fastigheter AB)

 

På grund av indraget statligt hyresbidrag delades i november 2004 samlingarna i en arkiv- och biblioteksdel och en museiföremålsdel. Den sistnämnda fraktades till Skåne. (se nedan)

 

Cirkusarkivet och dess bibliotek i Stockholm 2004 och framåt

* november 2004: Stora Mossens Backe 12, Bromma, (hyra av Näswalls Fastigheter AB)

* augusti 2009: Stopvägen 123, Bromma, (hyra av Svenska Bostäder AB)

 

Cirkusarkivet museisamling i Skåne 2004 och framåt

* november 2004: Gunilla Manns Konsthall, Rörum (Simrishamn). Invigt i juni 2005.

* november 2006: f.d. Småskolan i Ingelsträde (Höganäs). Invigt i maj 2007

 

 

Samlingarna bestod vid en inventering i juni 1998 av:

2 014 affischer varav 846 från svenska och utländska cirkusar, 278 från folkparksproduktioner och 467 av svenska och internationella artister. övriga frän varieteer, tivoli och cirkusfilmer.

37 956 fotografier av 11 174 varieté och cirkusnummer (soloartister eller trupper). 1 033 är svenska. Till detta kan fogas ett ännu oräknat antal pressklipp och/eller reklamfoldrar om samma artistnummer, förvarade i anslutning till fotografierna. 2798 programhäften frän 744 cirkusar, varav109 svenska.

1673 programhäften frän 838 varieteer, varav 97 svenska, inklusive folkparker och festplatser. 503 förvaringsfiler med fotografier, tidningsklipp och information om 106 svenska och 397

utländska cirkusar.

315 förvaringsfiler med fotografier, tidningsklipp och information om 138 svenska och 177

Utlandska varieteer.

25 hyllmeter eller 1 563 böcker om cirkus, varieté och tivoli på tolv språk: 934 titlar facklitteratur, 91 romaner, 96 deckare, 156 barnbocker, 29 trolleribocker samt 41 ryska cirkusbocker.

17,6 hyllmeter med facktidskrifter (cirkus, varieté och tivoli) frän hela världen. Bland andra

kompletta årgångar av den unika danska tidskriften Echo som utgavs 1938 - 1974.

12,1 hyllmeter specialklippbocker om eliter frän enskilda artister, cirkus företag och varieteetablissemang.

241 videogram med arbetande cirkus- och varieteartister samt dokumentarer.

0,5 hyllmeter noter och musikarrangemang tillhorande olika svenska artistnummer.

 

Åren 1975 till 2001 leddes arkivarbetet av f.d. artisten Bertil ”Berra Sandberg”.

Utan honom hade aldrig samlingarna nått detta stora omfång.

I dag leds Cirkusarkivet av Claes Söderberg med hjälp av Tobbe Gustavsson och Lillebror Wallbom.

Biblioteket tog Erik Åberg hand om 2013 då han avlöste Björn Vinberg som varit bibliotekarie sedan 1983. På senare år har Klas Grönqvist haft hand om den stora boksamlingen.

 

Restaureringar, reproduktioner, konserveringar, förvaringsfiler, parmar och möbler har betalats av medlemsavgifter, insamlingar, lotterier och stipendier (Från bland andra Langmanska Kulturfonden, Stockholms Lans Landsting, Sällskapet Stallbröderna och Helge Ax:son-Johnssons Stiftelse.)