Välkommen!

Möten ordnas regelbundet

under vinterhalvåret med föredrag, intervjuer, film - och videovisningar. Alla cirkusvänner är välkomna.

"Cirkulära Småskrifter"

utkommer oregelbundet och innehåller fördjupande studier i olika ämnen. "Cabarethallen - Varietén på Liseberg 1923 - 1965" är vår senaste utgåva (nr 32, 2014). Nr 31 heter "Mannen på glasen" och nr 30 "Lorensbergs Cirkus".

Cirkus i Sverige

Ledamoten Per Arne Wåhlbergs heltäckande pionjärarbete finns att läsa i boken "Cirkus i Sverige" . Hans senaste bok har titeln  "Inte bara glitter...Möte med cirkusartister".

Stora Cirkusdagen

är ett årligt evenemang då hela cirkusbranschen, gammal som ung, inviteras till fest och samvaro.

Ledamöter arbetar

för att sprida kännedom om cirkus. De håller föredrag och medverkar i olika cirkusutställningar.

Flera ledamöter skriver böcker och framträder med text och bilder i dags - och veckopress.

Boken "Cirkusliv"

skrevs 1974 av ledamoten Alf Danielsson. Den är en grundläggande översikt över svensk och internationell cirkusverksamhet förr och nu.

Myndighetsremisser

Remissyttrande i olika frågor som berör cirkus och varieté lämnas till myndigheter och departement.

Tidskriften 
"Cirkulära Notiser"

är Sveriges cirkustidning och utges sex gånger per år. I starten var upplagan 25 exemplar i dag är den närmare 500. Bilder, fakta och spännande material hämtas regelbundet ur cirkusarkivets samlingar.

Cirkusmuseum

Cirkusakademien underhåller "Sveriges Cirkusmuseum" i Ingelsträde utanför Höganäs. Välkomna! Ring för öppettider: Max Carling tel. 0704-61 47 83 eller Acka Juntunen  tel. 042 - 366 000/0703-604010

Nu finns vi på Instagram och Facebook!

Välkomna till vår nya sida på Facebook Cirkusakademiens Arkiv

Här hittar du foton, affischer och minnen från cirkus, varieté, artister och

nöjen ur Cirkusakademiens stora arkivsamlingar samt också från Sveriges

Cirkusmuseum.

Cirkusakademiens Arkiv finns även på Instagram som @cirkusakademiensarkiv

Administratör är vår ledamot Jonas Karlsson i Växjö.

Akademien for Cirkuskonstens Bevarande i Sverige...

.. .instiftades i Cirkusbyggnaden på Djurgården 16 mars 1973.

 

Grundlaggande målsättningar är

1. bevara cirkus som en i Sverige allmänt erkänd konstart.

2. sprida kännedom om cirkuskonsten samt

3. främja intresset for denna konstart.

 

Antalet ledamoter är begränsat till 48 samt lämpligt antal hedersmedlemmar.

 

Möten ordnas regelbundet under vinterhalvaret med föredrag, intervjuer, film- och videovisningar. Alla cirkusvänner är välkomna på dessa träffar.

 

Stora Cirkusdagen var ett evenemang som Cirkusakademien arrangerade i mars månad åren 1978 till 2009. 

Från och med 2010 förlades Stora Cirkusdagen till samma datum som den internationella cirkusdirektörsfederationen proklamerade ”Världscirkusdagen”, d.v.s. den tredje lördagen i april varje år och fick en annan inriktning. På en plats i Sverige slår Cirkusakademien i samarbete med en cirkus eller annan organisation ett slag för cirkuskontsen.

  • 2010 hölls Världscirkusdagen på Cirkusmuseet i Ingelsträde med Carling Family och en lokal barncirkustrupp som artister.
  • 2011 genomfördes två dagar i Växjö i samarbete med Cirkus Olympia där bl.a. öppna repetitioner dagtid i cirkustältet, cirkusparad genom staden, utställning på stadsbiblioteket och galaförerställning.
  • 2012 firades Världscirkusdagen tillsammans med Cirkus Maximum i Skövde
  • 2013 samarbetade vi med Cirkus Brazil Jack under deras gästspel i Karlstad.
  • 2014 firades World Circus Day och stora Cirkusdagen på Sveriges Cirkusmuseum i Ingelsträde
  • 2015 Cirkusakademien gästade Gävle på Världscirkusdagen och besökte då Vasaskolans cirkusprogram. Bl.a. medverkade lärare och elever i en uppvisning i träningshallen.
  • 2016 firades den i Växjö den 16 april tillsammans med Cirkus Olympia
  • 2017 firades den på Heden i Göteborg den 8 april tillsammans med Cirkus Brazil Jack
  • Den 9:e Världscirkusdagen firades i Sveriges Cirkusmuseum i Ingelsträde den 21 april 2018
  • Den 10:e Världscirkusdagen ingick i ett tredagarsarrangemang i Växjö 25-27 april 2019. Ett samarbete mellan Cirkusakademien, Cirkus Olympia, Svenska kyrkan och Växjö kommun.

Nytt nummer av Cirkulära Notiser ute!