Årets Charlie och akademie möte i Malmö

  • Johan Vinberg med årets Charlie.
  • Freddi Steckel fick Cikusakademiens diplom.
  • Bröderna Jacki och Freddi  Steckel.

 

Lördagen den 18 november 2017 delade Akademien för Cirkuskonstens bevarande

i Sverige ut ÅRETS CHARLIE 2017 till  en mycket hängiven cirkusvän.

 

Prisjuryns motivering lyder som följer:

 

Årets Charlie 2017 går till en person, som har visat sig vara en hängiven cirkusvän

med enorm historiekunskap om cirkusens mångåriga roll som en levande kulturform.

Han besitter stor kännedom om cirkusföretagare och artistfamiljer i generationer.

Han är en stor kunskapskälla för bl.a. forskare i cirkus och underhållning.

 

Cirkusakademiens Prisjury har beslutat tilldela Johan Vinberg ”Årets Charlie” 2017 för

hans kulturella insatser till fromma för cirkuskonstens bevarande.

CIRKUSFESTIVAL I MONTE CARLO 2018

Polisanmäld händelse i Växjö