Cirkusakademiens decembermöte

Välkomna till Cirkusakademiens nästa möte, som kommer att äga rum

LÖRDAGEN DEN 2 DECEMBER 2023 KL. 14.00

I SCANDIC GRAND CENTRAL HOTEL, Kungsgatan 70 i Stockholm (mittemot

Oscarsteatern). Information finns i hotellets lobby vilket våningsplan och rum,

som mötet kommer att ske.

 

Vi får då besök av Cirkus Maximums Direktör BENGT KÄLLQUIST

Han kommer att berätta om sin tid som cirkusföretagare och bl.a. ta upp

anledningen till att han slutade med verksamheten 2017.

Bengt hoppas också att ni kommer att ställa frågor om detta och annat rörande hans cirkusverksamhet.

 

Mötet kommer också att sändas via zoom för de som ev. inte kan ta sig till Stockholm.

Anmälan om deltagande (även via zoom) till undertecknad senast den 30 november 2023.

 

Kaffe och fikabröd serveras.

 

Varmt välkomna!

hans.k.lindgren46@gmail.com