WORLD CIRCUS DAY / STORA CIRKUS DAGEN 2017

• 2017 arrangerades den 8:e World Circus Day på Heden i Göteborg i samarbete mellan Cirkusakademien och Cirkus Brazil Jack. Öppet hus med träning av hästar och intressanta föredrag av Toni Rhodin resp. Carmen Rhodin samt cirkusföreställning.

 

BILDER KOMMER SNART